Konfidencialitātes politika

A/S "DITTON pievadķēžu rūpnīca" augsti vērtē katra indivīda privātumu, tādēļ jo vairāk mēs vēlāmies skaidri uzsvērt, kāda rakstura informāciju atstāj mūsu timekļa vietnes apmeklētāji un kādiem mērķiem šī informācija tiek apstrādāta.

1. Konfidencialitātes politika

1.1. Pirms sākt aplūkot šo timekļa vietni (tālāk – "vietne") apmeklētājam jāiepazinās un jāpiekrīt konfidencialitātes politikas fizisko personu datu apstrādes nosacījumiem.

1.2. Apmeklējot vietni atkārtoti, apmeklētājs piekrīt konfidencialitātes politikas aktuālai redakcijai.

2. Personas datu iegūšana un izmantošana

2.1. Visi iegūtie personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar pašreiz spēkā esošiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem: saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Reklāmas likumu.

2.2. Vietnes apmeklētājs sniedz sekojošus datus:

2.2.1. informācija par ierīci: piekļuves MAC vai IP adrese, pārlūkprogrammas versija, izmantotas operētājsistēmas versija;

2.2.2. pieteikšanās informācija: iepriekšējās lapas URL, vietnes apmeklēšanas laiks un ilgums, meklēšanas vaicājumos ievadītie termini, sīkfaili, kuri tika iestatīti apmeklētāja ierīcē;

2.2.3. apskatītas vietnes lapas vai datnes: ielādētās datnes nosaukums, ielādēšanas datums un laiks, pārraidīto datu apjoms, ziņojums par veiksmīgu ielādi;

2.2.4. citi personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, piegādes adrese, kontakttālrunis u.t.t.), ja apmeklētājs pēc savas iniciatīvas aizpildīja kontaktformu "Sazināties ar mums", vai paziņoja telefonsarunas, t.sk. Skype, Viber, WhatsApp vai Icq sarunas, gaitā, vai nosūtīja digitālajā vai papīra dokumentā, lai saņemtu atbalstu, konsultāciju, sniegtos pakalpojumus, piedāvātas preces un/vai lai slēgtu jaunu līgumu vai lai pildītu noslēgto līgumu.

2.3. Personas dati, kuri ir minēti 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. punktos, tiek apstrādāti un izmantoti tikai apkopotā veidā, lai veiktu statistisko analīzi.

2.4. Sniedzot 2.2.4. punktā minētos personas datus, apmeklētājs piekrīt saņemt reklāmas materiālus un informējošā satura paziņojumus par pakalpojumiem un preci.

2.5. Saglabātie 2.2.4. punktā minētie personas dati tiek dzēsti, ja apmeklētājs atsauc savu atļauju datu saglabāšanai, nosūtot savu lūgumu uz e-pasta adresi dpr@dpr.lv, un ja dati vairs nav nepieciešami mērķim, kura izpildes dēļ tie tika saglabāti, vai ja to uzglabāšana ir nepieļaujama citu likumā noteiktu iemeslu dēļ.

3. Statistiskā analīze

3.1. Katra piekļuve vietnei vai tajā esošajai datnei tiek protokolēta ar datu saglabāšanas un apstrādes mērķi statistiskās uzskaites vešanai.

3.2. Šim nolūkam tiek pielietota korporācijas "Google Inc." (tālāk - "Google") interneta analīzes programma "Google Analytics", kuras sīkdatnes, tā saucamas "cookies", tiek saglabātas vietnes apmeklētāja piekļūves ierīcē un ļauj analizēt apmeklētāja aktivitātes attiecīgajā vietnē. "Google Analytics" analīzes ietvaros sīkdatņu informācija kopā ar vietnes apmeklētāja MAC vai IP adresi tiek apstrādāta "Google" serverī. Līdz ar vietnes izmantošanu, apmeklētājs piekrīt tam, kādā veidā "Google" vāc un apstrādā 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. punktos iegūtus datus, kā arī izmanto tos iepriekš minētiem mērķiem.

3.3. Lai novērstu sīkdatņu instalāciju, apmeklētājs var mainīt pārlūkprogrammas iestatnes, kas iespējams ierobežos apmeklētāja pilnvērtīgu piekļuvi vietnes datnēm.

4. Drošības norādījums

4.1. Personas dati tiek saglabāti no trešo personu piekļuves, izmantojot visas pieejamas tehniskās un organizatoriskās iespējas.

4.2. Saglabātie personas dati var tikt nodoti atbildīgo instanču rīcībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.