Ieguldītāji

PAR UZŅĒMUMU

IEKŠĒJIE REGLAMENTI UN DOKUMENTI

Valdes darba reglaments

Padomes darba reglaments

Atalgojuma politika

Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments

Akcionāru reģistrācijas saraksts kārtējās/ārkārtas akcionāru pilnsapulcei

Nolikums par komercnoslēpumu

Noteikumi par iekšējo informāciju, par iekšējās informācijas atklāšanas un uzraudzības procedūrām (ieskaitot iekšējās informācijas turētāju saraksta kārtošanu), par iekšējās informācijas turētāju darījumiem ar finanšu instrumentiem

Revīzijas komitejas darbības reglaments 

IEGULDĪTĀJU DEKLARĀCIJA

01.12.2011.

Deklarācija par AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem, misiju un par šo procesu novērtēšanu

AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

2022

2021

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

VALDES UN PADOMES PAZIŅOJUMI

30.04.2024

Aktuāla informācija par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, akciju kotēšanu biržā, par pārskatu

03.10.2023

Valdes un Padomes paziņojums

14.09.2023

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

18.07.2023

Valdes un Padomes paziņojums 

13.07.2023

Valdes un Padomes paziņojums 

12.07.2023

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

04.07.2023

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes paziņojums

28.04.2023

Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojums

05.04.2023

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

03.03.2023

Informācija par Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

01.12.2022

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES LOCEKĻU AMATA ATSTĀŠANU

11.11.2022

Valdes paziņojums

29.09.2022

Valdes paziņojums

20.09.2022

Paziņojums par būtisku notikumu

04.08.2022

Padomes un Valdes paziņojums

30.06.2022

Padomes un Valdes paziņojums

23.05.2022

Valdes paziņojums

28.04.2022

Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojums

03.03.2022

Valdes un Padomes paziņojums

23.04.2021.

Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojums

08.10.2020.

Paziņojums par būtisku notikumu

25.09.2020.

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

28.07.2020.

Valdes paziņojums

30.06.2020.

Valdes paziņojums

29.04.2020.

Valdes paziņojums

17.03.2020.

Valdes paziņojums

16.12.2019.

Valdes paziņojums

27.09.2019.

Vlades paziņojums

21.03.2019.

Padomes un Valdes paziņojums

17.11.2017.

Valdes paziņojums

19.06.2017.

Paziņojums ieguldītājiem

17.05.2017.

Valdes paziņojums

09.05.2017.

Paziņojums ieguldītājiem

16.09.2016.

Sabiedrības komentārs 2015. gada pārskatam

31.07.2014.

Uzņēmuma paziņojums           

25.07.2014.

Paziņojums par būtisku notikumu    

08.05.2014.

Sabiedrības komentārs 2013. gada pārskatam

26.03.2014.

Paziņojums par būtisku notikumu

17.01.2014.

Par darījumiem ar pamatlīdzekļiem

15.01.2014.

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

18.12.2013.

Paziņojums par būtisku notikumu

03.05.2013.

Sabiedrības komentārs 2012. gada pārskatam

04.10.2012.

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma pārsūdzēšanu

03.08.2012.

Komentārs par informāciju plašsaziņas līdzekļos

30.07.2012.

Papildinājums 24.07.2012. paziņojumam

27.07.2012.

Papildinājums sabiedrības komentāram gada pārskatam

24.07.2012.

Informācija par būtisku notikumu

29.04.2012.

Sabiedrības komentārs gada pārskata

18.03.2011.

Par projekta īstenošanu 

IEGULDĪTĀJU KOPSAPULCES

 08.07.2024
 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 31.07.2024.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

21.11.2023

07.11.2023. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

07.11.2023

07.11.2023. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

23.10.2023

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 07.11.2023. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.

Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

13.10.2023

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 07.11.2023.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

14.08.2023

31.07.2023. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

31.07.2023

31.07.2023. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

14.07.2023

31.07.2023. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

30.06.2023

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atkārtotu kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 31.07.2023.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

 Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

 

 

15.06.2023

30.06.2023. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

30.05.2023

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 30.06.2023.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

06.03.2023

24.02.2023. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

24.02.2023

24.02.2023. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Informācija par ievēlētajiem Padomes locekļiem

09.02.2023

24.02.2023. akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projekti

 Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

20.01.2023

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 24.02.2023.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

 Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

05.01.2023

20.01.2023 ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

 Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

01.12.2022

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 20.01.2023.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

 Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

08.07.2022

27.06.2022. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

27.06.2022

27.06.2022. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

13.06.2022

Papildus informācija pie 27.06.2022. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektiem

 AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

08.06.2022

27.06.2022. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 Izziņo: AS " Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

23.05.2022

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 27.06.2022 (jaunā redakcijā).
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

 Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

 

 

06.05.2022

 1. Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 27.06.2022.
 2. Pilnvarojuma veidlapa
 3. Balsošanas uzdevums
 4. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde

16.06.2021.

04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

04.06.2021.

04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

19.05.2021.

04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

28.04.2021.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 04.06.2021.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Balsošanas uzdevums

 4. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde


 

19.06.2020.

18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

18.06.2020.

18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

03.06.2020.

18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

08.05.2020.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 18.06.2020.

 2. Pilnvarojuma veidlapa Nr.1

 3. Pilnvarojuma veidlapa Nr.2

 4. Balsošanas uzdevums

 5. A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atalgojuma politikas jaunās redakcijas projekts

 6. A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta jaunās redakcijas projekts

 7. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 

 

17.10.2019.

14.10.2019.  ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

14.10.2019.

14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

27.09.2019.

14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

11.09.2019.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 14.10.2019.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

03.06.2019.

31.05.2019.  kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

31.05.2019.

31.05.2019. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

14.05.2019.

31.05.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

25.04.2019.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 31.05.2019.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

04.06.2018.

01.06.2018.  kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

01.06.2018.

01.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

14.05.2018.

01.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 25.04.2018.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 01.06.2018.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 17.11.2017.

10.11.2017.  ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 10.11.2017.

10.11.2017.  ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 25.10.2017.

10.11.2017. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 05.10.2017.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 10.11.2017.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 11.07.2017.

07.07.2017. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 07.07.2017.

07.07.2017. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 19.06.2017.

07.07.2017. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 05.06.2017.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 07.07.2017.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 17.02.2017.

15.02.2017. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 15.02.2017.

15.02.2017. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 26.01.2017.

15.02.2017. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 11.01.2017.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 15.02.2017.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 09.01.2017.

27.12.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 25.11.2016.

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu uz 27.12.2016.

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 10.11.2016.

25.11.2016. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 04.11.2016.

21.10.2016. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 25.10.2016.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 25.11.2016.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

  21.10.2016.

21.10.2016. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 16.09.2016.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 21.10.2016.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 13.07.2016.

29.07.2016. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 22.06.2016.
 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 29.07.2016.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 18.02.2016.  

05.02.2016. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 18.02.2016.

05.02.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

21.01.2016.

05.02.2016. ākārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

18.01.2016.

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu uz 05.02.2016.

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

10.12.2015.

28.12.2015. ākārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

25.11.2015.

 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 28.12.2015.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

24.07.2015.

24.07.2015. kārtējas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

24.07.2015.

24.07.2015. kārtējas akcionāru sapulces lēmumi 

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

09.07.2015.

24.07.2015. kārtējas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

09.07.2015.

Akciju sabiedrības „DITTON pievadķēžu rūpnīca” attīstības plāns 2015.-2017.gadiem

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

 

19.11.2014.

04.11.2014. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

04.11.2014.

04.11.2014. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

20.09.2014.

 1. Papildu paziņojums par iepriekš sasauktās AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu uz 04.11.2014.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

19.09.2014.

 1. 20.10.2014. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

 2. Statūtu grozījumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

16.09.2014.

 1. Paziņojums par AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 20.10.2014.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

13.08.2014.

30.07.2014. atliktās kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

30.07.2014.

30.07.2014. atliktās kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

15.07.2014.

30.07.2014. atliktās kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

20.06.2014.

Paziņojums par AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” atliktās kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 30.07.2014.

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

13.06.2014.

30.05.2014. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

30.05.2014.

30.05.2014. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

15.05.2014.

30.05.2014. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

29.04.2014.

 1. Paziņojums par AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 30.05.2014.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

07.06.2013.

27.05.2013. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

26.04.2013.

 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 27.05.2013.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

11.06.2012.

28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

28.05.2012.

28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

14.05.2012.

28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

28.04.2012.

 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 28.05.2012.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

01.11.2011.

14.10.2011. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

17.10.2011.

14.10.2011. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi.

 1. Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

 2. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” statūtu grozījumi

 3. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” statūti jaunā redakcijā

 4. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments

 5. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” akcionāru reģistrācijas saraksts kārtējās/ārkārtas akcionāru pilnsapulcei 

 6. Deklarācija

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

27.09.2011.

14.10.2011. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

 1. AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” 14.10.2011. ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

 2. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” statūtu grozījumi

 3. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” statūti jaunā redakcija

 4. AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments

 5. Deklarācija

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

13.09.2011.

 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 14.10.2011.

 2. Pilnvarojuma veidlapa

 3. Informācija par akcionāru tiesībām 

 4. Statūtu grozījumi

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

13.06.2011.

31.05.2011. kārtējās akcionāru pilnsapulces balsošanas rezultāti 

31.05.2011

31.05.2011. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Par kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumiem 

Izziņo: Valdes priekšsēdētājs P.Dorofejevs

16.05.2011.

31.05.2011. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 1. AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” 31.05.2011. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

 2. AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” padomes darba reglaments

 3. AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” valdes darba reglaments

 4. AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” padomes un valdes locekļu atalgojuma politika

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde

29.04.2011.

 1. Paziņojums par AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 31.05.2011.

 2. Pilnvarojuma veidlapa 

 3. Informācija par akcionāru tiesībām

Izziņo: AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Valde


Finanšu pārskati

Periods

3 mēneši

6 mēneši

9 mēneši

12 mēneši

Gada pārskats

2024

         

2023

           

2022

           

2021.

         

2020.

         

2019.

  

       

2018.

  

       

2017.

  

            

2016.

  

            

2015.

  

        

  

  

2014.

 

 

 

   

  

2013.

 

 

 

  

   

2012.

   

  

  

 

 

2011.

 

 

 

  

 

2010.

              

  

2009.

                  

2008.

                   

2007.

                

2006.