Ieteikumi pievadķēžu uzglabāšanai

Sekojot šiem glabāšanas nosacījumiem garantijas periods aizsardzībai pret koroziju no iepakojumā norādītā datuma ir:

  • 2 gadi ķēdēm automobiļu sadales vārpstas piedziņām;

  • 1 gads veloķēdēm, mototransportlīdzekļu un industriālajām ķēdēm.

Uzglabāšanas telpas

  1. Jebkurā makroklimatiskajā rajonā izvietotas slēgtās vai kādas citas telpas:

    ∗ ar ventilāciju;

    ∗ bez mākslīgās klimatisko apstākļu regulēšanas, t.sk. nekurināma telpa;

    ∗ kur temperatūras un gaisa mitruma svārstības ir būtiski zemākas nekā ārā, piem., no akmens, betona, metāla ar siltumizolāciju un no cita materiāla uzbūvētas uzglabāšanas telpas.

  2. Ķīmisko vielu uzglabāšana vienā telpā ar pievadķēdēm nav atļaujama.