Muitas noliktava

Atļaujas nr. LV-98-A-0040Pakalpojumu klāsts

  • no trešajām valstīm ievesto un Eiropas izcelsmes preču uzglabāšana
  • iekraušanas un izkraušanas darbi
  • Eiropas Kopienas valstu (t.sk. nosūtīšanai uz EK valstīm paredzētas) kravas konsolidācija
  • eksporta, importa un tranzīta procedūru un pārvadājuma dokumentu (CMR, TIR karnete un SMGS) noformēšana“A”- klases muitas noliktava

Kopējā platība

5000 m2

Telpas

2007 m2

Āra platības

2968,7 m2

Dzelzceļa atzars

Diennakts apsardze

Iekraušanas/izkraušanas tehnika

5 gab.

Papildu informācija: +371 654 02376 vai +371 29463361 - muitas deklarante