Vides laboratorija

 

Pakalpojumi

  • gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumi no apkures iekārtām katlu mājās
  • gaisa piesārņošanas avotu emisiju mērījumi no stacionārajiem avotiem
  • darba vides testēšanu, t.sk. apgaismojuma, mikroklimata, trokšņa mērījumi
  • vibrāciju, ķīmisko vielu un putekļu mērījumi darba vides gaisā

 

Akreditācija

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-192-18-2000 no 23.10.2017.                   Pielikums     

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-192-19-2000 no 16.08.2018.                   Pielikums     

 

Kontakti

Vides laboratorijas vadītāja: +371 29606988