Projekti

Atpakaļ

Projekta “Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās” noslēgums

07.07.2015

No 2014. gada 14. marta līdz 2015. gada 7. jūlijam AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk - AS “DPR”)  realizēja Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstīto projektu „Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās”.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu AS “DPR” ražošanas teritorija ar kopējo plātību 139 457 m2 atrodas rūpnieciskajā zonā, līdz ar to minētās telpas ir pilnībā apgādātas ar visām nepieciešamajām komunikācijām. Tajā izvietojas vairāki ražošanas korpusi, administratīvās ēkas, t.sk. palīgēkas, noliktavas un dažādi infrastruktūras objekti.

Lai ar jaunu partneru piesaisti un biznesa parka izveidi uzlabotu sabiedrības infrastruktūru un radītu labvēlīgus nosacījumus kopējo sabiedrības izmaksu, t.sk. produkcijas pašizmaksu, samazināšanai, no ražošanas brīvajās teritorijās 30 371 m2 platībā AS „DPR” izveidoja apstrādes rūpniecības nozares komersantu prasībām atbilstošas ražošanas telpas, kuras tiek piedāvātas nomai.

Projektam noslēdzoties, 30% no jaunizveidotajām telpām ir iznomāti 3 nomniekiem, kuri izveidojuši kopā vairāk par 20 jaunām darba vietām. Tādējādi jauni apstākli nodrošina jaunu komersantu paplašināšanās vai veidošanās priekšnosacījumus.

Projekts “Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās” (līguma Nr. L-IZI-14-0003) tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros. Projekta kopējās faktiskās attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 2 783 155,79. Atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām.

Papildu informācija: dpr@dpr.lv

Aktivitātes ieviešanas datums

Aktivitātes apraksts

14.03.2014.

 • Projekta īstenošanas sākums

14.06.2014.

 

 • Notikušas konsultācijas ar potenciālajiem nomniekiem
 • Izsludināta iepirkuma procedūra

 

14.09.2014.

 

 • Veikta un noslēgta iepirkuma procedūra, noteikts uzvarētājs SIA „DITTON būve”
 • Noslēgti būvdarbu līgums ar SIA „DITTON būve” un līgumi par būvuzraudzību un autoruzraudzību
 • Uzsākti būvdarbi 

14.12.2014.

 

 • Notiek būvdarbi 

14.03.2015.

 

 • Pabeigti būvdarbi
 • Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 14.06.2015.
 • Notiek nomnieku piesaiste, nomas līgumu saskaņošana un slēgšana

14.06.2015.

 

 • Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.08.2015.
 • Notiek nomnieku piesaiste, nomas līgumu saskaņošana un slēgšana
 • Nomnieki risina tehniskā, organizatoriskā un komerciālā rakstura jautājumus, lai sagatavotu telpas pirms ražošanas telpu nomas līgumu slēgšanas (tehniskais nodrošinājums, iekārtu uzstādīšana un palaišana, darbinieku pieņemšana un apmācība, izejvielu piegādes organizācija)

08.07.2015.

 

 • Projekta īstenošana pabeigta
 • LIAA iesniegts noslēguma pārskats