Projekti

Atpakaļ

Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās

01.07.2015

2014. gada 14. martā AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” uzsāka Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta „Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās” realizāciju, kuru paredzēts pabeigt līdz 2015. gada 14. martam.

Lai ar jaunu partneru piesaisti un biznesa parka izveidi uzlabotu sabiedrības infrastruktūru, tādējādi radot labvēlīgus nosacījumus kopējo sabiedrības izmaksu, t.sk. produkcijas pašizmaksu, samazināšanai, AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk – AS “DPR”) pieņēma lēmumu no ražošanas brīvajās teritorijās 30 371 m2 platībā izveidot apstrādes rūpniecības nozares komersantu prasībām atbilstošas ražošanas telpas. Jaunizveidotie apstākli nodrošinās paplašināšanās vai veidošanās priekšnosacījumus jauniem uzņēmumiem.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu AS “DPR” ražošanas teritorija atrodas rūpnieciskā zonā, līdz ar to minētās telpas ir pilnībā apgādātas ar visām nepieciešamajām komunikācijām. AS „DPR” īpašumā esošā kopējā teritorija ir 139 457 m2 platībā. Tajā izvietojas vairāki ražošanas korpusi, administratīvās ēkas, t.sk. palīgēkas, noliktavas un dažādi infrastruktūras objekti.

Projekta ietvaros paredzēto rekonstrukcijas darbu noslēgumā telpas būs piemērotas jaunu uzņēmumu ražošanas vajadzībām. Savukārt AS “DPR” ilggadējā pieredze un resursi būs labs atbalsts jauniem uzņēmējiem, kuri uzsāks vai attīstīs savu darbību jaunizveidotajās telpās.

Projekts “Ražošanas telpu izveide AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās” ( līguma Nr. L-IZI-14-0003) tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 3376312,56. Atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām.

Papildu informācija: dpr@dpr.lv